image

Adatkezelés

Állásra jelentkezők adatainak kezelése
 

A társaság honlapján, e-mailben vagy papír alapon lehetősége van arra, hogy a Danubius Zrt., a Danubius Hotels Zrt. vagy mindkét társaság állásajánlataira jelentkezzen.

 

1. A Társaság részére papír alapon, vagy e-mailben regisztráció nélkül, álláskeresési céllal továbbított önéletrajzokban lévő személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

 

2. A társaság által a www.danubiushotels.hu/karrierlink cím alatt üzemeltetett weblapon történő online regisztrációval az email cím, és egy tetszőleges jelszó megadását követően valamennyi állásra, vagy gyakornoki pozícióra jelentkező létrehozhatja személyes oldalát. A jelentkezés történhet konkrét álláshirdetésrevaló jelentkezéssel, illetve az önéletrajz általános, nem egy konkrét álláshirdetésre vonatkozó feltöltésével is. A jelentkező feltöltött személyes adatainak kezelése a jelentkező kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

A jövőben kiírandó állásajánlatokra történő jelentkezés során a jelentkező a Danubius Hotels Group két társasága a magyarországi Danubius szállodákat üzemeltető Danubius Zrt. és/vagy a tulajdonos Danubius Hotels Zrt. karrier adatbázisába regisztrálhat. A regisztráció során a jelentkező adatait bármelyik, vagy mindkét társaság önálló adatbázisába történő felvétel céljából rendelkezésre bocsáthatja.

 

A regisztrációt követően a jelentkező az alábbi adatokat adhatja meg:

 

  • Személyes adatok: név, címek, születési idő/hely, telefonszám, email feltöltése

  • Pozíció: a pozíció típusának és szintjének megadása, munkavégzési helypreferencia feltüntetésével

  • Tanulmányok: képzettségi adatok, lezárt és folyamatban lévő tanulmányok megadása, intézmény és szak megnevezéssel, kezdési/végzési időpontok megjelölésével

  • Egyéb ismeretek: nyelvtudás, számítógépes ismeretek feltöltése, szintmegjelöléssel, jogosítvány típusának megadása

  • Szakmai tapasztalat: jelenlegi és korábbi munkahelyek bemutatása, pozíciók, tevékenységek, időpontok megjelölésével

  • Egyéb tevékenységek: szakmai szervezeti és társadalmi aktivitás, szabadidős tevékenységek bemutatása

  • Személyes kompetencia: maximum 5 erősségének megjelölése, kiválasztása 30-as kompetencia listából

  • Feltöltések: önéletrajzok, motivációs és referencia levelek, fényképek, bizonyítványmásolatok feltöltése

 

A regisztráció során megadott adatok megváltozása esetén azokat a jelentkező belépést követően bármikor jogosult módosítani.

 

3. A karrier honlapon történő feltöltést és az egyéb módon történő jelentkezést követően a jelentkezők önéletrajzát, és egyéb megadott adatait adatbázisba gyűjtjük, mely lehetővé teszi, hogy egy- egy álláslehetőség esetén a Danubius Zrt/Danubius Hotels Zrt. arra felhatalmazott, az adott társaság HR területén foglalkoztatott adminisztrátori joggal rendelkező munkatársai az adatbázisból kiválasszák a legalkalmasabb jelentkezőket, és felvegyék azokkal a kapcsolatot

 

Az adatkezelés célja az álláskeresők részére tájékoztatás nyújtása a kiírt pályázatokról, a megfelelő jelentkezők kiválasztása és az állásajánlatra történő jelentkezés során a kapcsolatfelvétel.

 

4. A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzai és a jelentkezéssel kapcsolatban feltöltött/megküldött személyes adatok és dokumentumok az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

- a sikertelen pályázót e-mailben, rendszerértesítés útján vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további egy évig tároljuk a jelentkezését. Amennyiben 30 napon belül nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszerből.

- a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, és töröljük a jelentkezők adatbázisából.

 

Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó postai úton, vagy e-mailben eljuttatott jelentkezést az adatbázisunkban egy évig tároljuk. Egy év elteltével az így megadott önéletrajz és adatok törlésre kerül.

 

Az adatbázisba általános nem egy konkrét álláshirdetésre vonatkozóan regisztrált személyek adatait a rendszer egy évig tárolja, ezt követően felhasználói beavatkozás hiányában a regisztráció vissza nem állítható módon törlésre kerül. A rendszer a lejárat előtt 30, 7, illetve 1 nappal emlékeztető emailt küld, mely figyelemfelhívást tartalmaz a regisztráció további egy évre történő meghosszabbításának lehetőségéről.

 

A regisztrációs rendszerből történő bármely okból történő törlést követően a pályázó csak ismételt regisztrációval jelentkezhet be az adatbázisba.

 

5. Az érintett bármikor kérheti a személyes adatai törlését, az ilyen jelzés esetén a megadott személyes adatokat a Társaság azonnal törli.

 

Az adatbázisban szereplő adatokat a Danubius Zrt/Danubius Hotels Zrt. a más célból felvett személyes adatoktól elkülönítetten kezeli.

 

A Danubius Zrt és a Danubius Hotels Zrt.- állásajánlataira jelentkezők személyes adatait külön adatbázisban kezeljük, azonban az érintett kérésére lehetőség van arra, hogy a személyes adatokat mindkét adatbázisban kezeljük.

 

Az adatok csak és kizárólag a jelen pontban rögzítettek szerint kerülnek kezelésre, csak a jelentkezővel folytatott előzetes egyeztetés esetén, a hozzájárulása birtokában, a Danubius Cégcsoport egyéb magyarországi tagjai részére kerülhetnek továbbításra.

 

Az állásra jelentkezők Társaság által kezelt adataival kapcsolatban a danubius.hr@danubiushotels.com címre írott levelére kaphat bővebb tájékoztatást.